Een aanbestedingsconsortium, bestaande uit het logistieke netwerk van het containerbedrijf voor het Europese achterland, Contargo, SFI GmbH en de Ziegler Group, heeft een Europese aanbesteding voor de exploitatie van de nieuwe, bimodale containerterminal in Straubing-Sand gewonnen. Op 30 augustus heeft de vers opgerichte gemeenschappelijke onderneming van de biedende partijen, Contargo Combitrac Straubing-Sand GmbH, de operationele leaseovereenkomst voor deze terminal ondertekend. De contractuele start van de exploitatie van de terminal zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2025 zijn.

De industriële onderneming wordt door het havenbedrijf Straubing-Sand op een ca. 50.000 m2 groot areaal opgericht. De bouwfase is inmiddels begonnen, de totstandkoming en ingebruikname zijn gepland voor het tweede kwartaal in 2025. In de toekomst zullen er maximaal tien treinen per week de nieuwe terminal aandoen. Met behulp van mobiele overslagapparaten worden dan transportgoederen, hoofdzakelijk containers, vanaf de weg overgezet op het spoor, oftewel getild. Hierdoor ontstaan er maximaal 20 arbeidsplaatsen op deze locatie.

“De haven Straubing-Sand is dankzij haar locatie en specialistische accenten sinds vele jaren een van de koplopers op het gebied van duurzaamheid,” aldus Andreas Löffert, manager van de haven Straubing-Sand GmbH. “Voor ons was het oprichten van een terminalinstallatie voor het gecombineerde vervoer een logische consequentie die geheel in lijn met onze duurzaamheidsdoelstellingen staat. Want dergelijke faciliteiten ten behoeve van het gecombineerde vervoer zorgen voor het verplaatsen van economische goederen van de weg naar het spoor, waardoor deze bijdragen tot het beschermen van het milieu en het ontlasten van het wegverkeer.”

“Het verplaatsen van containers vanaf de weg naar het spoor leidt tot een reductie van 80 procent van de CO2-uitstoot die samenhangt met het transport,” zegt Markus Schmid, manager SFI GmbH. “Wij hebben jarenlange ervaring met het gecombineerd vervoersconcept, oftewel bijzonder milieuvriendelijke transporten. Er wordt altijd gebruikgemaakt van het modernste materieel. In de toekomst kunnen er voor de leveringen, dat wil zeggen, de laatste kilometers van de containers vanaf de combiterminal naar de laad- en losplaatsen, ook trucks met alternatieve aandrijvingen een rol spelen.”

De efficiënte en moderne combiterminal moet de aantrekkelijkheid van de regio’s Neder-Beieren en Opper-Palts voor verdere bedrijfsvestigingen vergroten. Met name logistieke ondernemingen, maar ook de producerende industrie, waarderen de voordelen van dergelijke terminals, aldus het biedingsconsortium. In tijden waarin er een steeds groter gebrek aan chauffeurs is, zorgen combiterminals voor een grotere betrouwbaarheid binnen de transportketen, terwijl de vervoerskosten kleiner zijn.

“De locatie van deze terminal in de haven van Straubing-Sand is voor de aansluiting op het spoorwegnetwerk zeer interessant,” aldus Andreas Sandner, manager van Ziegler Holding GmbH. “Goederen die in het buitenland worden geproduceerd vinden hun weg naar de lokale winkels via de zeehavens. Ons doel is het om de regio niet alleen aan te sluiten op de grote zeehavens in Duitsland, Nederland en België, maar ook op de havens van de Adriatische Zee. Hierdoor bieden wij de transportsector een grotere flexibiliteit.”

Grotere transportflexibiliteit raakt in tijden van chauffeurstekorten en verstoorde leveringsketens steeds duidelijker in de belangstelling. De locatie Straubing-Sand zal daarom ook plek voor de opslag van maximaal 1.000 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit / 20-voet-containers) bieden. Dankzij aangrenzende locaties kan deze opslagfaciliteit zelfs nog worden uitgebreid. De mogelijkheid om goederen tijdelijk op te slaan is belangrijk, want seizoenproducten worden vaak al eerder geleverd om op te slaan. Wanneer de capaciteiten van de terminal niet voldoende blijken, kan Contargo met zijn 24 terminals ondersteuning bieden.

“Met deze nieuwe locatie vergroten wij niet alleen ons netwerk in Beieren, maar hebben ook meteen een antwoord op de vraag vanuit de klant naar neutrale containerdiensten in deze regio,” vertelt Thomas Löffler, manager Contargo GmbH & Co. KG. “Nu al liggen er meerdere vragen van klanten die wij momenteel niet kunnen oplossen. Deze locatie zorgt voor nieuwe arbeidsplaatsen, capaciteiten en nieuwe mogelijkheden, waarvan de gehele regio zal profiteren.”

De haven Straubing-Sand is een gerenommeerde locatie, waar diverse logistieke ondernemingen zich de afgelopen jaren dankzij de gunstige positie met aansluiting op waterwegen, autosnelwegen en het spoor hebben gevestigd. Ook ecologisch georiënteerde bedrijven vinden in de haven prima randvoorwaarden, waaronder een technologisch en innovatief centrum, een multipurpose demonstratiewerkplaats voor industriële biotechnologie en aan de universiteit gelinkte onderzoeksinstellingen. In totaal werken er 3.600 personen bij de bedrijven die zich op het haventerrein hebben gevestigd